สินค้าแบรนด์คุณชาย

Modern trade ได้แก่ Lotus, Macro, Big C, Max Value

สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้